Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

FTI luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website.
Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của FTI.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa FTI và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website.
FTI có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website.
Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.