Thoả thuận hỗ trợ

QUAN TRỌNG:

THỎA THUẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÀY LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN (CÁ NHÂN HOẶC CHUNG THAY MẶT CHO TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA BẠN) VÀ FTI. TRONG SỐ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC, NÓ CHỨA THÔNG TIN CHẤM DỨT VÀ BẢO HÀNH VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “TÔI ĐỒNG Ý” VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY CÓ NGHĨA LÀ BẠN TIẾP TỤC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO TRONG TƯƠNG LAI CHO HỌ.